Hucisko


Hucisko powstało w XV wieku jako przysiółek Pewli Wielkiej. .Nazwa wywodzi się od huty żelaza, w której wydobywano rudę żelaza i wypalano ją w prymitywnych dymarkach.

W XVII wieku w Hucisku istniała huta szkła. 

Miejscowość położona jest na  dziale wodnym oddzielającym dorzecza Skawy i Koszarawy oraz Pasmo Pewelskie od Pasma Laskowskiego.

Przez Hucisko przebiega linia kolejowa nr 97 z Suchej Beskidzkiej do Żywca - fragment Galicyjskiej Kolei Transwersalnej otwartej w 1884 r. W tym miejscu przekracza on najwyższy punkt na całej swej trasie - Przełęcz Hucisko 560 m n.p.m.