Zabytki

Warto Zobaczyć

Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła w Lachowicach

 

                                                                                            

Kościół w Lachowicach nazwany „ PEREŁKĄ „ gminy Stryszawa, położony na Szlaku Architektury Drewnianej usytuowany jest w centrumwsi na niewielkim wzniesieniu, ok. 100 m. na południe od drogi lokalnej Sucha – Jeleśnia. Wzniesiony został na dawnym cmentarzu otoczonym wieńcem starodrzewu, w miejscu starej kaplicy cmentarnej. Potrzeby budowy kościoła w Lachowicach odczuła hr. Teresa z książąt Sułkowskich Wielkopolska, właścicielka dóbr klucza suskiego. Rok 1789 jest rokiem prześladowania Kościoła Katolickiego we Francji w czasie Wielkiej Rewolucji, zamykania kościołów, rozpędzania duchowieństwa świeckiego i zakonnego, którzy nieraz w przebraniu świeckim odprawiali Mszę Świętą i nabożeństwa i udzielali Sakramentów Świętych wiernym na strychach po piwnicach i suterenach Paryża. Wówczas to Teresa Wielopolska rozpoczęła budowę kościoła w Lachowicach w 1789 r. naśladując swych poprzedników hr. Komorowskich. „Na jej rozkaz najzdrowsze, strzeliste, piękne jodły, modrzewie i świerki - „senatory leśne” na Czarnej Górze, pod rozkazem pił pochyliły się majestatycznie, a swym łoskotem oznajmiły okolicy radosną wieść, że w Lachowicach powstanie „Dom Boży”, w którym rozbrzmiewać będzie po wieczne czasy:    Św. Boże, Św. Mocny, Św., a Nieśmiertelny.”Budowa trwała trzy lata i 1 stycznia 1792 r. proboszcz suski ksiądz Ignacy Machayski poświęcił nowy kościół w Lachowicach, ustanawiając go kościołem filialnym parafii suskiej. Tak więc skończyły się przymusowe wędrówki wiernych do kościołów w Suchej i Krzeszowie.Kościół wzniesiony jest z drewna iglastego, składa się zprostokątnej nawy, węższego od niej, zamkniętego trójbocznie prezbiterium oraz masywnej wieży na planie kwadratu przylegającej do nawy. Wszystkie części świątyni, otoczone są podcieniami, które wsparte są na słupach i w większości otwarte na zewnątrz. Bardzo charakterystyczna jest wieża świątyni- masywna o zwężających się ku górze ścianach. Wnętrze kościoła nakryte zostało pozornym sklepieniem kolebkowym. Dekoracja malarska lachowickiej świątyni stanowi przykład rozpowszechnionej w baroku tzw. polichromii iluzjonistycznej, której celem było uzyskanie ścian jako trójwymiarowej przestrzeni. Parafianie wraz z księdzem proboszczem o perełkę Lachowic, troszczą się po obecne czasy. Kościół w Lachowicach jako zabytek ze względu na swój wiek i sposób jego budowy pozostaje pod ustawą ochrony zabytków architektonicznych. W roku 2004 zabytek został laurem w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Rok wcześniej świątynia „otarła” się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kościoł w Lachowicach był jednym z obiektów X Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, które odbyły się w 2008 roku.

Kliknij i zobacz artykuł i film o kościele w LachowicachKlasztor Sióstr Zmartwychwstanek na SiwcówceKlasztor położony pod najwyższym szczytem gminy - Jałowcem (1111 m n.p.m.) Został on założony w roku 1929. Klasztor miał pomagać wiejskim dziewczętom w zdobyciu dobrego wychowania i zawodu. Od początku siostry pomagały mieszkańcom Stryszawy, służyły chorym, prowadziły świetlicę. Kilka lat później komunistyczne władze zakazały prowadzić świetlicę.

W latach 1960-1968 klasztor ten był ulubionym miejscem wypoczynku Prymasa 1000 lecia – kard. Stefana Wyszyńskiego, którego nieraz odwiedzał tam wówczas biskup krakowski Kardynał Karol Wojtyła. To miejsce pielgrzymek grup apostolskich, modlitewnych, a także indywidualnych turystów którzy pragną wypocząć na łonie natury i poznać miejsce, gdzie przebywał Kardynał Wyszyński i przyszły Papież. W Kaplicy Sióstr Zmartwychwstanek odnajdziemy obrazy ludowego malarza – Władysława Fronta.


Kliknij i zobacz artykuł oraz film o Siwcówce


Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej
W Górnej Stryszawie na niewielkim wzgórzu w 1870 roku ówcześni właściciele Stryszawy – Braniccy wznieśli murowany dwór. Przed wejściem do dworku znajduje się drewniana przeszklona weranda. Dworek przez lata niszczał. Po II wojnie światowej znajdowały się w nim mieszkania. Pod koniec XX wieku był siedzibą leśnictwa. W 2007 roku obiekt przejęła gmina. Trzy lata później dzięki środkom Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 rozpoczęły się prace nad rewitalizacją obiektu. Dziś dworek pięknie odnowiony jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury. W dworku znajduje się Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej, wystawa zabawek, a także Babiogórskie Sklepiki, gdzie można zakupić drewniane zabawki z obszaru gminy Stryszawa.

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bielsku Białej, który w 1993 roku rozpoczął realizacje programu Beskidzkie Centrum Zabawki Ludowej obejmującego edukację folklorystyczną z zakresu zabawkarstwa. To dzięki zabiegom tej instytucji, wspomagającej miejscowy ośrodek kultury, powstały w Stryszawie w 1995 roku Warsztaty Twórcze. W ramach tych warsztatów, prowadzonych przez GOK w Stryszawie, odbywają się zajęcia, podczas których, pod okiem doświadczonych instruktorów- twórców ludowych, dzieci i młodzież majamożliwość nauczenia się strugania zabawek i kultywowania regionalnych tradycji. W Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie bezpłatnie obejrzeć można wystawę zabawek drewnianych wykonanych przez mieszkańców Gminy Stryszawa. W roku 2016 żywiecko-suskie zabawkarstwo wpisane zostało na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. 14 października 2016 r. uroczyście odebrano decyzję o wpisie – z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Przy budynku Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej utworzono „Park Drewnianej Zabawki Ludowej”. Odpoczywając w ogrodzie otaczającym zabytkowy dworek w Parku Drewnianej Zabawki, można odnaleźć dużych rozmiarów bryczkę, konika czy „klepoka”.

Kliknij i zobacz artykuł oraz film o Beskidzkim Centrum Zabawki


Kościół św. Anny w Stryszawie