Informacje

Gmina Stryszawa leży w dolinach licznych potoków górskich — dopływów Lachówki 

i Stryszawski, których wody wpływają dalej do Skawy. Granice gminy wyznacza naturalny przebieg grzbietów pasm górskich Beskidu Małego, Średniego (Makowskiego) i Żywieckiego (Wysokiego). 
Południową granicą gminy są szczyty Pasma Jałowieckiego z Jałowcem (1111 m n.p.m.), Kiczorą (905 m n.p.m.), Magurką (872 m n.p.m.) i Cichą (858 m n p. m.), należące do Beskidu Żywieckiego;

Ze wschodu na zachód przez centralną część gminy przebiega grupa Żurawicy i masyw Pasma Pewelskiego (Czeretniki) wchodzące w skład Beskidu Makowskiego. Pasmo to góruje nad dolinami potoków: Lachówka, Kurówka, Mącznianka i Kocońka.

Najwyższe szczyty tego pasma to: Gachowizna (758 m n.p.m.) i Gron (687 m n.p.m.).

Na północy nad gminą Stryszawa góruje grzbiet Beskidu Małego z masywem Leskowca 
(922 m n.p.m.) na czele. Na wschodzie granica gminy biegnie szczytami: Harańczykowej Góry (613 m n.p.m.), Żurawnicy (724 m n.p.m.), Lipskiej Góry (631 m n.p.m.), Pykowicy (615 m n.p.m.) i Kamiennej (744 m n.p.m.).

Administracyjnie gmina położona jest w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie suskim. Od południa graniczy ona z gminą: Zawoja, od południowego zachodu z gminą Koszarawa, od zachodu z gminami Jeleśnia i Ślemień, od północy z gminą Andrychów i Zembrzyce, od wschodu z miastem Sucha Beskidzka oraz gminą Maków Podhalański.

Powierzchnia gminy wynosi 114 km2. Pod względem obszaru zajmuje wśród gmin 8 miejsce w województwie małopolskim. W jej skład wchodzi 8 sołectw: Hucisko, Krzeszów, Kuków, Kurów, Lachowice, Pewelka, Stryszawa i Targoszów.

Gmina Stryszawa w dzisiejszym kształcie powstała w latach siedemdziesiątych XX. Obok zwartej zabudowy, każde sołectwo posiada po kilka - kilkanaście przysiółków i tzw. ról. Miejscowości należące do gminy są położone na średniej wysokości od 350 (w dolnym biegu Stryszawki) do ok. 600 m n.p.m. (przysiółki w rejonie masywu Jałowca). Znaczną część (ponad 45%) obszaru gminy pokrywają lasy leżące w piętrze roślinnym pogórza i regla dolnego. Są to lasy głównie iglaste. Grunty orne oraz sady stanowią ponad 30% powierzchni, a łąki, pastwiska i nieużytki ok. 25%.

Szczyty Beskidu Żywieckiego, Makowskiego i Małego, a także przełomy i kaskady Stryszawki, tworzą malownicze krajobrazy.

Przez gminę przebiega linia kolejowa Żywiec — Sucha Beskidzka. Z Suchej Beskidzkiej podróż koleją możemy kontynuować w stronę Krakowa i Zakopanego. Stacje kolejowe znajdują się w Hucisku, Kurowie, Lachowicach i Stryszawie.

Gmina liczy prawie 12000 mieszkańców z tego prawie połowa osób mieszka w Stryszawie. Kolejne miejsce zajmują wioski: Lachowice ok. 2300, Krzeszów ok. 1750, Kuków ok. 1350, Kurów ok. 750 mieszkańców, Hucisko ok. 360 mieszk., Pewelka ok. 350, a Targoszów ok. 260.

Patrząc przez pryzmat etnografii gminę zamieszkują Górale Żywieccy. Jednak granicą z Góralami Babiogórskimi jest pasmo Jałowca, zatem w obrębie miejscowości Stryszawa możemy napotkać w gwarze i kulturze cechy górali „spod Babij Góry” i „spod Żywca”.