Logo Gminy

Szanowni mieszkańcy Gminy Stryszawa. 

Zakończył się konkurs na logo Gminy Stryszawa wśród studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Poniżej przedstawiamy trzy propozycje. Prosimy o przysyłanie  na informatyk@stryszawa.pl swoich uwag , sugestii  które pozwolą na wytypowanie najlepszego znaku charakterystycznego dla naszej gminy.


Propozycja pierwsza:


Propozycja druga:


Propozycja trzecia:


Po przeanalizowaniu nadsyłanych uwag, komisja konkursowa zdecydowała, że na logo Gminy Stryszawa wybrana została propozycja numer dwa.