Szkoły w gminie Stryszawa

Z E S P Ó Ł   E K O N O M I C Z N O –

A D M I N I S T R A C Y J N Y   O Ś W I A T Y

 

Adres: 34-205 Stryszawa 17

Telefon: 33 876 77 21

e-mail: zeas@ug.pl

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: 730-1530

Wtorek: 800-1600

Środa: 730-1530

Czwartek:730-1530

Piątek: 730-1530

mgr Marek Barzycki - Kierownik ZEAO Stryszawa (0-33) 876 77 21
mgr Katarzyna Lasek - Sprawy Kadrowe (0-33) 876 77 22
mgr Jolanta Wronka - Główna Księgowa (0-33) 876 77 22
Maria Trzop - Inspektor ds. płac (0-33) 876 77 22
mgr Katarzyna Lenart - Inspektor ds. księgowości (0-33) 876 77 22


Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty prowadzi nadzór nad następującymi placówkami oświatowymi:

Szkoła Podstawowa w Kukowie34-206 Kuków 52

Tel. 33 874 80 09

strona internetowa: http://spkukow.edupage.org

e-mail: sp2kukow@poczta.onet.plSzkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie34 - 205 Stryszawa 278 b
Tel. 33 874 70 18
strona internetowa: www.sp2stryszawa.w.interia.pl

e-mail: sp2stryszawa@wp.pl


Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie34 - 205 Stryszawa 496
Tel. 33 874 75 93
strona internetowa: www.sp3stryszawa.iap.pl

e-mail: sp3stryszawa@interia.pl


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeszowie
34 - 206 Krzeszów 216
Tel. 33 874 81 73, 33 874 86 67

strona internetowa: www.zskrzeszow.edupage.org

e-mail: zskrzeszow@op.pl


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach34-232 Lachowice 392

Tel: 033 874 82 17

e-mail: podstawowa1@op.pl

strona internetowa: http://splachowice.edupage.org


Przedszkole Samorządowe w Stryszawie


34 - 205 Stryszawa 278 d
Tel. 33 874 71 98

34-205 Stryszawa 359

Tel. 33 874 70 16