Targoszów

TARGOSZÓW


To mała miejscowość położona nad rzeką Targoszówka, usytuowana na wys. ok. 550 m. u południowych podnóży Leskowca. Powstała jako wołoski przysiółek osadniczy. Pierwotnie nazywała się "Targosze". Posiada tradycje garncarskie i ciesielskie Od XVII wieku aż po rok 1945 należała do dóbr suskich. W XIX w. Mieszkańcy tej miejscowości zatrudniani byli przy kopaniu rudy żelaza, którą pozyskiwano dla hut w Ślemieniu i w Stryszowie. Targoszów - jako jedyna miejscowość Beskidu Małego - nie została wysiedlona przez Niemców podczas II wojny światowej. 

We wsi znajdują się okazy cisów, które są pomnikami przyrody. 
Obecnie ta mała miejscowość jest doskonałym punktem wypadowym w Beskid Mały (Leskowiec, Groń Jana Pawła II, Madohora) a ze wzglądu na dużą lesistość - świetne miejsce na zbieranie runa leśnego. To oaza ciszy i spokoju. 


Skąd się wzięła nazwa Targoszów?
Etymologia nazwy "Targoszów" nie była dotąd przez nikogo badana, niemniej jednak by pokusić się o odnalezienie jej znaczenia należy najpierw skierować swą uwagę do spisu mieszkańców wsi. W tym przypadku możemy posłużyć się spisem np. z roku 1957. Wtedy rozpoczęła się elektryfikacja Targoszowa i sporządzono spis mieszkańców oraz "listę zamówień" gospodarzy na: światło lub światło i siłę. Aż osiemnastu gospodarzy legitymowało wówczas się nazwiskiem Targosz. Warto dodać, że w całym Targoszowie było 76 domów. Częstotliwość występowania tego nazwiska można powiązać z nazwą wsi, a świadczy ona wyłącznie o tym, że założycielami Targoszowa byli osadnicy o nazwisku Targosz. Na terenie Beskidów jest to bardzo częsty przypadek, że od nazwiska pierwszego gospodarza na danym terenie wywodzi się nazwa osiedla, czy też jak w tym przypadku miejscowości. Jest to przykład nazwy dzierżawczej, tzn. pochodzącej od imienia, lub jak w tym przypadku od nazwiska: Targosz - Targoszów (czyli kogo lub czyje jest? np. las, pole, pastwisko, nie Targosza, ale Targoszów, na wzór: Jan - Janów, Radek - Radków, Józef - Józefów!!!) 


Podobne przykłady polegające na dodaniu końcówki -ów do nazwiska znaleźć możemy w nieodległych od Targoszowa nazwach gór: Małysiaków Groń (czyli Groń należący do Małysiaka), Gibasów Wierch (czyli Wierch należący do Gibasa). 

Etymologię samego nazwiska można wyjaśnić, odwołując się do prasłowiańskiej nazwy "targatъ", oznaczający czynność "targania" drzewa z lasu. W Beskidach, które przywitały pierwszych osadników olbrzymimi połaciami lasów, jakąkolwiek działalność gospodarczą poprzedzić musiał karczunek lasu. Nie inaczej było w przypadku Targoszowa, który z resztą do dziś w większości pokryty jest lasem. Jest to najbardziej prawdopodobna hipoteza powstania nazwiska Targosz i nazwy miejscowej Targoszów.