FIO-Małopolska Lokalnie

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO Małopolska Lokalnie,
czyli społeczności lokalne w działaniu.


Ludzie, którzy chcą działać na rzecz swoich wsi, osiedli, miast i gmin – bo takich wspiera program FIO – mieli okazję po raz kolejny uzyskać granty na swoje inicjatywy. O tym co działania finansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwo Małopolskie wniosły do lokalnych wspólnot naszego regionu opowiadają realizatorzy.


W tym roku odbyła się już druga edycja konkursu FIO Małopolska Lokalnie. Jest to program wsparcia skierowany do młodych organizacji pozarządowych i innych grup działających na terenie województwa. Program FIO prowadzony jest równolegle w czterech subregionach. W powiecie suskim konkurs organizuje Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia.  Mikrodotacje w wysokości 2.000 do 5.000 złotych, przydzielane w ramach programu przeznaczone są na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnych – ich aktywizacji, rozwoju oraz integracji. W roku 2015 w powiecie suskim przyznano osiem dotacji.

– Lokalne konkursy grantowe skierowane są przede wszystkim do początkujących animatorów inicjatyw lokalnych, którzy mają okazję zdobyć doświadczenie realizując mały projekt na rzecz swojej społeczności. Konkursy nie mają ograniczeń tematycznych, co procentuje ciekawymi pomysłami, bowiem pozwalamy ludziom składać wnioski na takie działania, jakie sami mają ochotę zrealizować i jakie są potrzebne w ich społecznościach – mówi spec. ds. promocji programu Izabela Janczak-Bizoń.

Promocja aktywności fizycznej, rozwój pasji związanych ze światem mody oraz filmu czy integracja i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych poprzez sztukę to tylko nieliczne z grupy projektów, które zostały zrealizowane dzięki pieniądzom z bieżącej edycji programu FIO i Województwa Małopolskiego.

Z dużym entuzjazmem spotkał się projekt „ZŁAPAĆ BAKCYLA - czyli nauka inna niż wszystkie”, realizowany w Stryszawie, w ramach którego zorganizowano cykl warsztatów dla dzieci i wyjazdów edukacyjnych ukierunkowanych na naukę poprzez doświadczenia. To dość niecodzienny sposób podejścia do nauki. Dzięki zwiększeniu dostępności oferty zajęć pozalekcyjnych i wyjazdów edukacyjnych dla 24 uczniów wzrosło zainteresowanie nauką wśród dzieci. Realizatorzy liczą, że zaszczepiony "bakcyl" przyniesie efekt w przyszłości - zmotywuje dzieci do odkrywania świata nauki i stawiania sobie wyzwań.

Wśród ciekawych inicjatyw sfinansowanych przez konkurs grantowy można wymienić także projekt grupy Pedagodzy-dzieciom. „Kraina bajek i legend uczy i bawi” to również atrakcyjne działania skierowane do dzieci mające na celu wszechstronny rozwój grupy dzieci poprzez udział w trzech cyklach zajęć: literackich, plastyczno-krawieckich oraz teatralno-filmowych. Inspiracją do powstania projektu było zgłaszane przez rodziców aktywnych zawodowo zapotrzebowanie na ciekawe zajęcia podczas wypoczynku letniego dzieci. Projekt realizowano w gminie Stryszawa.

- Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z lokalnymi organizacjami wiemy, że mają one nie tylko ciekawe pomysły ale równieżpotencjał do ich realizacji. Mówi Monika Zawada-Miska, prezes Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia oraz doradca ds. konkursu. - Program FIO-Małopolska Lokalnie umożliwi realizację projektów ważnych i cennych dla danej społeczności. Wiemy, że różne grupy mają różne potrzeby, dlatego nie ograniczamy tematyki projektów.

Ciekawe rezultaty dał również zorganizowany przez grupę nieformalną z Zawoi projekt „Klub odlotowych mam”. Z inicjatywy lokalnych działaczy zorganizowano warsztaty, spotkania i prelekcje w ramach „Strefy kobiet”. To pierwszy taki projekt, dla kobiet z gminy Zawoja, który pozwala zapoznać się z kulturą Wschodu oraz porusza trudne tematy życia. Skierowany jest do kobiet matek, kobiet pracujących, kobiet prowadzących domy, dla wszystkich tych, które chcą zrobić coś dla siebie. "Strefa Kobiet" to coś nowego z nutką zdrowego. "Strefa Kobiet" to ruch i zdrowie, kreatywność i pomysłowość, wreszcie wyjątkowy projekt dla wyjątkowych kobiet!

Równie ciekawe efekty dała inicjatywa związana z pierwszą pomocą. Grupa nieformalna Spontaniczni z Białki zrealizowała projekt „Spontaniczni - historia i nowe umiejętności - to solidna podstawa”. Projekt obejmował przeszkolenie 12 pełnoletnich członków grupy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po ukończeniu szkolenia uzyskali oni Państwowe Uprawnienia Ratownicze, potwierdzone certyfikatem. Sprawdzianem wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia było zabezpieczenie przez nowych ratowników kilku imprez.

Dotacja w ramach programu FIO-Małopolska Lokalnie wynosi maksymalnie 5000 zł. Wbrew pozorom za taką kwotę można zrobić wiele. W roku 2016 kolejna edycja tego programu. Zachęcamy do śledzenia informacji o nim na stronie malopolskalokalnie.pl oraz na profilu facebookowym programu.