Gminny Przegląd Kolęd Hej Kolęda Kolęda

„Hej kolęda, kolęda..” 2020

We wtorek, 14 stycznia tradycyjnie i jubileuszowo, bo po raz dwudziestywremizie OSP Lachowice odbył się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda..”. Aby nie zaginęła tradycja wspólnego muzykowania, zwłaszcza śpiewania kolęd i pastorałek w okresie bożonarodzeniowym - taki właśnie cel ma organizacja tego przeglądu. Jednak tylko 3 szkoły gminy Stryszawa zgłosiły swój udział. Na scenie zaprezentowały się 3 zespoły i 3 solistów. Wykonali oni znane polskie kolędy i mniej znane pastorałki w ciekawych opracowaniach wokalno-instrumentalnych. Jak zawsze podczas kolędowania stworzył się ciepły, niepowtarzalny nastrój, który udzielił się wszystkim uczestnikom. Komisja, w której składzie zasiedli: Łukasz Mateusz Witczak – muzyk, pedagog, kapelmistrz Babiogórskiej Orkiestry Dętej, Krzysztof Górski – muzyk, kapelmistrz Orkiestry Dętej Gminy Stryszawa i Renata Chudzik dyrektor GOK przyznała następujące miejsca w dwóch kategoriach:


w kategorii: dziecięcej - szkoły podstawowe kl. I – V

I miejsce – Chór „Słoneczka” – ZSP w Lachowicach

w kategorii: młodzieżowej - szkoły podstawowe kl. VI - VIII

I miejsce – ex aequo Zespół wokalny– ZSP w Krzeszowie, Zespół muzyczny – SP
w Kukowie, soliści - Antoni Kachel - SP Kuków, Sebastian Wągiel - ZSP Krzeszów

II miejsce – Adrianna Bargiel – ZSP w Krzeszowie

Komisję cieszy fakt, że poziom przygotowania zespołów wzrasta z roku na rok i coraz więcej dzieci i młodzieży gra na instrumentach. Tegoroczny przegląd był bardzo wyrównany. Organizatorzy dziękują i gratulują wszystkim uczestnikom przeglądu i ich opiekunom za przygotowanie.

GOK Stryszawa