Świątki...czyli rzeźba ludowa i amatorska.

Świątki .... czyli rzeźba ludowa i amatorska.

W ramach projektu Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zorganizuje cykl warsztatów rzeźbiarskich dla chętnych w różnym wieku, konkurs z cyklu "Patroni naszych kościołów", wystawę pokonkursową z katalogiem, a także wystawę drewnianych szopek Podbabiogórskich twórców, aby bardziej popularyzować amatorską i ludową twórczość w tej dziedzinie. Zadanie wspiera i popularyzuje sztukę nieprofesjonalną; wpływa na różne grupy społeczne poprzez wzbudzenie zainteresowania rzeźbą i budowanie szacunku do sztuki związanej z polskimi tradycjami chrześcijańskimi.

Kwota dofinansowania: 19 000 zł.