Sprostać współczesnym wymaganiom...

Sprostać współczesnym wymogom.
Zakup wyposażenia na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie.

Od ponad 7 lat nasz Ośrodek Kultury jest w nowej siedzibie, przy którym działa Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej. W tym czasie stało się ono bardzo popularne wśród turystów, a nasze zabawkarstwo w roku 2016 wpisano na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Oprócz działań związanych z naszą tradycją prowadzimy szeroką działalność kulturalną. Aby sprostać obecnym wymogom zaistniała potrzeba zakupu wyposażenia do lepszego funkcjonowania naszej instytucji, co wpłynie na poprawę warunków pracy jak i działalności. W ramach zadania chcemy zakupić wyposażenie: meble biurowe, magazynowo - archiwizacyjne, sprzęt plenerowy, wystawienniczy, nagłośnieniowy oraz IT. Znacznie to nam ułatwi pracę oraz przyczyni się do podniesienia jakości oferowanych usług, a także poszerzy i poprawi dostępność i odbiór organizowanych przez nas wystaw i imprez.

Kwota dotacji:  35 000 zł.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.