tło strony
zdjęcie bocianów

Zabawkarstwo - unikalna tradycja wciąż żywa. XXI Święto Zabawki Ludowej w stryszawie

Nazwa projektu:

Zabawkarstwo - unikalna tradycja wciąż żywa. XXI Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie.

Okres realizacji projektu: 1 luty 2017r. - 31 lipiec 2017r.

Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł.

Projekt m.in. polega na organizacji 21 edycji imprezy, której tematem będzie ludowa zabawka - bryczka. Zorganizujemy konkursy, wystawy, wydamy folder, zrealizujemy film o zabawkarce - nestorce beskidzkiej sztuki ludowej, warsztaty zabawkarskie z malowania bryczek dla grup szkolnych. Zostaną również wykonane makiety 4 bryczek, które pomaluje młodzież. Zaplanowano wyjazd do Muzeum Zabawek w Kielcach oraz wykonanie nowego eksponatu do Parku Drewnianej Zabawki Ludowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.