Tryptyk stryszawski

Nazwa projektu:

Tryptyk stryszawski

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2017r. - 06 grudzień 2017r.

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł.

Pomysł polega na stworzeniu „Tryptyku stryszawskiego” czyli trzech ok. 30 minutowych filmów
o 3 artystach ze Stryszawy. Celami projektu są: 
- rozwój kompetencji twórczych i społecznych min. 21 członków Grupy Artystycznej SYNAPSY 
- wypromowanie dwóch ciekawych, a nieznanych Stryszawian – artystów (osób które już nie
żyją).
Projekt jest adresowany do młodzieży ze Stryszawy, w wieku gimnazjalnym.
Dofinansowano ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży.