Projekt: Infrastruktura domów kultury 2019

Nowe wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie

Koniec roku to czas podsumowań. Cieszy fakt, że i w roku 2019 Ośrodkowi Kultury  w Stryszawie udało się pozyskać dotacje na swój rozwój i działania kulturalne. Aż trzy projekty otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury, w tym jeden na zakup sprzętu oraz wyposażenia.

Sprostać współczesnym wymogom. Zakup wyposażenia na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie to projekt w którym zaplanowano zakup wyposażenia i sprzętu potrzebnego do aktualnych działań społecznych i administracyjnych. Całość sprzętu już ułatwia codzienną pracę oraz służy mieszkańcom i turystom zwiedzającym Beskidzkie Centrum Zabawki.

W ramach zadania zakupiono:

- wyposażenie wystawiennicze (systemy zawieszeń obrazów, postumenty, fotoramy),
- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,
- zestaw multimedialny wspierający działania Grupy Artystycznej SYNAPSY,
- mini rzutnik,
- mini-zestaw nagłośnieniowy,
- meble biurowo-archiwizacyjne,
- drewniane stoły do „Domu Zabawkarza”,
- podesty sceniczne.

Zakupione podesty sceniczne rozłożono już podczas tegorocznego 23. Święta Zabawki Ludowej. Dzięki nim scena była większa i mogła spokojnie pomieścić duży zespół regionalny.

Zestaw multimedialny to sprzęt z którego korzysta młodzieżowa Grupa Artystyczna SYNAPSY. W skład kompletu wchodzi m.in. kamera z kartą sd, statywy, lampa oświetlająca miejsce nagrań, greenscreen.

Sprzęt projekcyjny (mini-rzutnik), wykorzystywany jest do pokazywania turystom filmów ukazujących pracę twórcy ludowego - zabawkarza.

Wyposażenie wystawiennicze to zestawy postumentów, systemu zawieszeń, fotoramy, gablot do prezentacji zarówno rękodzieła, jak i np. fotografii, a wyposażenie biurowe to metalowa szafa, krzesła, czy też drewniane stoły.

Zakupiony sprzęt już znacznie ułatwia pracę, przyczynia się do podniesienia jakości oferowanych usług, a także poszerza i poprawia dostępność oraz odbiór organizowanych wystaw i imprez.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.