Projekt: Dla lokalnej tradycji i kultury

Dla lokalnej tradycji i kultury.

Stryszawa słynie z ludowych zabawek. Od ponad 20 lat chronimy i promujemy to nasze dziedzictwo. Uhonorowaniem tych działań jest wpis zabawkarstwa żywiecko-suskiego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Ale kultura ludowa i tradycyjna w gminie Stryszawa to również popularyzacja szeroko pojętej amatorskiej twórczości, kultywowanie obrzędów dożynkowych, a także podtrzymywanie tradycji muzykowania, szczególnie związanych z działalnością amatorskiej, gminnej orkiestry dętej. 

W ramach tego projektu wesprzemy rozwój kultury ludowej i tradycyjnej w gminie Stryszawa oraz jeszcze bardziej spopularyzujemy lokalne dziedzictwo. Działania te to: organizacja dożynek powiatowych, nagranie płyty naszej orkiestrze dętej z okazji 15-lecia działalności.
Dożynki to impreza pokazująca dorobek kulturowy poprzednich pokoleń; wpływa na różne grupy społeczne poprzez budowanie tożsamości regionalnej i szacunku dla tradycji.

Kwota dofinansowania: 41 000 zł.