Projekt: Cyfrowa KULtura w Stryszawie


Projekt: „Cyfrowa KULtura w Stryszawie”

Kwota dofinansowana: 77 700 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie realizuje projekt pt. „Cyfrowa KULtura w Stryszawie” w ramach Programu „Konwersja cyfrowa” Narodowego Centrum Kultury.

Konwersja cyfrowa to ogólnopolski program o charakterze systemowym realizowanym dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa.

Celem programu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej. Ważne jest również doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Konwersja cyfrowa to swoista odpowiedź na pandemię koronawirusa, kiedy to placówki kulturalne w całej Polsce musiały przejść na działania on-line.

Dzięki pozyskaniu dotacji Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie doposaży się w sprzęt, który pozwoli na działania w sieci, m.in. kamery, mikrofony, komputer do montażu filmów. Zakupiony sprzęt oraz zaplanowane szkolenia pozwolą na tworzenie różnych produktów cyfrowych, czy tez nadawanie on-line.

GOK Stryszawa