tło strony
zdjęcie bocianów

Bogatsza oferta kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie.

Nazwa projektu:

Bogatsza oferta kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie.

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2017r. - 31 grudzień 2017r.

Kwota dofinansowania: 17 000,00 zł.

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt plenerowy, wystawienniczy oraz IT, który znacznie ułatwi pracę na polu edukacji kulturowej, oraz przyczyni się do podniesienia jakości oferowanych usług. Sprzęt poszerzy i poprawi również dostępność oraz odbiór prezentowanych eksponatów, w tym ludowych zabawek z żywiecko-suskiego ośrodka zabawkarskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.