Zaproszenie na Dożynki w Stryszawie

Starosta Suski, Wójt Gminy Stryszawa oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
zapraszają mieszkańców na Powiatowe Dożynki