Zapraszamy na otwarcie wystawy stałej Stanisława Sikory