Zajęcia w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego

Profil FB Ośrodka Dziedzictwa Kultutorowego (Stryszawa Dolna): 
https://www.facebook.com/odk.stryszawa

Adres główny email: odk.stryszawa@gmail.com
Adres wykorzystywany do zapisów na zajęcia: zapisyodk@gmail.com

Podstawowe informacje o ODK:
https://www.stryszawa.pl/tradycja-i-kultura/osrode...