Święta Teresa w sztuce ludowej. Pokonkursowy wernisaż wystawy

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus w sztuce ludowej

W sobotę, 24 września 2022 o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym pw. św. Anny w Stryszawie odbył się uroczysty wernisaż wystawy pokonkursowej Konkursu Rzeźbiarskiego z cyklu „Patroni naszych kościołów”.Konkurs zorganizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie po raz osiemnasty, ale po raz trzeci w formule biennale. Tematem tegorocznej edycji była „Św. Teresa od Dzieciątka Jezus”, patronka Kaplicy Klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie - Siwcówce należącej do tej stryszawskiej parafii. Wspomnienie św. Teresy z Lisieux, dziewicy i doktora Kościoła obchodzone jest 1 października. W swojej autobiografii „Dzieje Duszy” św. Teresa trafnie opisała swoją rolęjako osoby wierzącej, wskazując przy tym istotę i misję każdego świętego patrona słowami: „ W sercu Kościoła, mojej Matki będę Miłością” czyli bycie w centrum wspólnoty wierzących jako szczególny punkt odniesienia.

W tegorocznej edycji 18 twórców ludowych i rzeźbiarzy nieprofesjonalnych, do których skierowany jest konkurs złożyło 20 prac. Prawie wszystkierzeźby i płaskorzeźby wykonane zostały w drewnie, tylko dwóch uczestników zmagało się z kamieniem. Jak stwierdziło jury, prace ukazują różnorodność wypowiedziartystycznej w zakresie formy, zgodne z indywidualnym warsztatem rzeźbiarskim. Obok prac przejawiających cechy prymitywizmu są obiekty ukazujące precyzję
i dokładność w obróbce surowca. Wiele prac oddaje głębię i rozumienie przesłania św. Teresy, zawierając w sobie atrybuty przynależne tej świętej. Mimo nieco mniejszej liczby uczestników niż w poprzedniej edycji organizatorów i jury cieszy fakt, że twórcy nadal wykazują zainteresowanie konkursem, a to z kolei świadczy o potrzebie jego organizowania. Honorowy patronat nad konkursem objął Jego Ekscelencja Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski, który też przekazał życzenia dla uczestników konkursu -„wejścia w głębszą relację z tymi, których dał nam Bóg Ojciec jako przewodników w drodze do nieba.”

Uroczystość rozpoczęła się skrzypcowym akcentem muzycznym i powitaniem wszystkich uczestników wernisażu przez organizatora oraz odczytaniem listu Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego. Następnie do powitań dołączył ks. Aleksander Salamon, Proboszcz Parafii pw. św. Anny, który poprowadził modlitwę do św. Teresy dziękując jednocześnie artystom za podjęcie się tematu. Gratulacje i słowa uznania dla artystów skierował Rafał Lasek - Wójt Gminy Stryszawa oraz Andrzej Pająk - Senator RP.

Następnie wszyscy uczestnicy wernisażu mogli wysłuchać krótkiego koncertu - pieśni kościelnych w opracowaniu na głosy, gitarę i skrzypce w wzruszającym wykonaniu członkiń zespołu Amicus ze Stryszawy.

Po występie zespołu ważnym punktem programu było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów rzeźbiarzom, laureatom tegorocznego konkursu, po którym zaproszono wszystkich do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

W tym roku Komisja pod przewodnictwem Wiesława Kwaka, artysty rzeźbiarza przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

cztery równorzędne I nagrody

 • Jacek Skubisz - Bieńkówki - nagroda Wójta Gminy Stryszawa
 • Józef Wrona z Tokarni
 • Kazimierz Kozak z Kazimierza Dolnego
 • Władysława Bronicka - Tomice

siedem równorzędnych II nagród

 • Jan Bojko z Jaworzynki
 • Józef Mazur z Zawoi
 • Maria i Czesław Kubikowie z Czechowic-Dziedzic - - nagroda Dyrektora ROK w Bielsku-Białej (płatne ze środków Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej)
 • Józef Kubica z Żywca - nagroda Burmistrza Miasta Żywca
 • Małgorzata Mrowiec z Mesznej - nagroda Dyrektora GBP w Wilkowicach
 • Jerzy Rupa z Pawłowic
 • Marcin Mateusz Dylewski z Rabki-Zdroju

trzy równorzędne wyróżnienia I stopnia

 • Leszek Cieślik z Żywca - nagroda Dyrektora MCK w Żywcu
 • Kazimierz Kwatyra z Rabki-Zdroju
 • Grażyna Głuc z Zembrzyc

dwarównorzędne wyróżnienia II stopnia

 • Józef Lasik ze Stryszawy
 • Piotr Mentel ze Stryszawy

dwa równorzędne wyróżnień III stopnia

 • Bolesław Ściga z Andrychowa
 • Zdzisław Słonina ze Świątnik Górnych

Zgromadzeni na wernisażu byli pod wrażeniem oglądanych prac. W tym roku organizatorzy przygotowali dla uczestników oprócz wydawanego rokrocznie katalogu wystawy jeszcze dodatkową atrakcję: odwiedzenia Klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce oraz Izby Pamięci bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Na wszystkich chętnych czekał autobus, który przewiózł uczestników na miejsce, gdzie już czekała siostra przełożona Maria Angelina CR, która z radością oprowadziła przybyłych po obiektach.
Wydany katalog tegorocznej wystawy pokonkursowej został dofinansowany ze środków Powiatu Suskiego oraz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

Na zakończenie uroczystości wszyscy artyści i zaproszeni goście udali się do „Domu Zabawkarza” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie na poczęstunek.

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie dziękuje wszystkim współorganizatorom: Parafii p.w. św. Anny w Stryszawie, Klasztorowi Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce, Starostwu Powiatowemu w Suchej Beskidzkiej, Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, Miejskiemu Centrum Kultury w Żywcu, Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej oraz Gminnej Bibliotece Publicznej
w Wilkowicach za wsparcie i wszelką pomoc w organizacji konkursu i wystawy.

Zapraszamy do oglądania wystawy w Kościele Parafialnym w Stryszawie Górnej do 13 października br. Prace będzie można również obejrzeć na kolejnych wystawach m.in. w: GOK Stryszawa oraz GBP w Wilkowicach.

GOK Stryszawa