Stryszawska Kapela Spod Jałowca

Kapela Spod Jałowca to grupa muzykantów, która uczy się gry na instrumentach ludowych pod kierownictwem Wojciecha Kubasiaka w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie. Kapela prezentuje tradycyjny repertuar Górali Babiogórskich i Żywieckich.

W roku 2022 muzykanci zdobyli wiele nagród i wyróżnień. Do najważniejszych należy zaliczyć Brązową Gwiazdę Betlejemską na przeglądzie kolęd i pastorałek „Pastorałka Żywiecka” w Żywcu, wyróżnienie II stopnia w „Powiatowy przeglądzie dziecięcych zespołów folklorystycznych” w Makowie Podhalańskim oraz II miejsce w konkursie „Kultura i Folklor Podbabiogórza”.

Należy również wspomnieć, o indywidualnych sukcesach muzykantów. Na konkursie „Podbabiogórskie Posiady” który odbył się w Zawoi, w kategorii dziecięcej instrumentalistów wyróżnienie zdobył Filip Gębala oraz Amelia Gałuszka, a III miejsce Paulina Gołuszka. W kategorii młodzieżowej instrumentalistów II miejsce otrzymała Emilia Urbaniec. Natomiast na I miejscu w kategorii dorosłej uplasował się Dominik Bogdan.

Warto wspomnieć, że Dominik został także laureatem w konkursie Stara Tradycja, który obył się podczas festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” w Warszawie. Muzykant z Krzeszowa zagrał na dudach i skrzypcach. Ostatnim konkursem w roku 2022, na którym nasi muzykanci zdobyli nagrody to „31. Posiady Gawędziarskie oraz 33. Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego”. W kategorii dziecięcej multiinstrumentalistów III miejsce zajęła Paulina Gołuszka grająca na okarynie, piszczałce oraz skrzypcach, zaś w kategorii młodzieżowej instrumentalistów III miejsce zdobyła Emilia Urbaniec.

W styczniu 2023 nasza grupa kolędnicza zajęła II miejsce w „Babiogórskich Podłazach” w Zawoi dzięki czemu otrzymała nominację do przeglądu grup kolędniczych, który odbędzie się w trakcie Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej.  Wcześniej, bo 11 stycznia br. kapela wzięła udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "PastorałkaŻywiecka " zdobywając III miejsce.

Fot. w galerii nr 3: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi.

GOK Stryszawa