Ruszył nabór do programu grantowego Działaj Lokalnie

Zapraszamy do udziału w konkursie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. 
Regulamin konkursu: dostępny na Facebooku, profil: Działaj Lokalnie pod Babią Górą.
Generator wniosku dostępny jest na stronie: system.dzialajlokalnie.pl