Przegląd Kolęd i Pastorałek Hej Kolęda, Kolęda - 2023

We wtorek, 24 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie, w sali głównej budynku ODK odbył się 22. Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda..”. W przeglądzie wzięły udział cztery zespoły i siedmioro solistów. Wykonali oni zarówno znane polskie kolędy i pastorałki jak i zupełnie nowe, nieznane utwory w ciekawych opracowaniach wokalno-instrumentalnych. Wszystkim uczestnikom udzielił się radosny, ale tez pełen refleksji, niepowtarzalny nastrój czasu bożonarodzeniowego. Komisja, w której składzie zasiedli: Krzysztof Górski – muzyk, kapelmistrz Orkiestry Dętej Gminy Stryszawa, Renata Chudzik dyrektor GOK oraz Natalia Mędrala - instruktor GOK przyznała następujące miejsca:

w kategorii: dziecięcej - szkoły podstawowe kl. I – V

I miejsce - Solistka: Anna Pochopień - SP 1 w Stryszawie

Solistka: Anna Gołuszka - ZSP w Krzeszowie

II miejsce - Zespół muzyczny - ZSP w Krzeszowie

Solistka: Eliza Kulka - ZSP w Lachowicach

III miejsce - Solistka: Daria Surzyn - SP 1 wStryszawie

w kategorii: młodzieżowej - szkoły podstawowe kl. VI - VIII

I miejsce – Chór „Słoneczka” - ZSP w Lachowicach

Solistka: Liwia Stawowy - SP 2 w Stryszawie

II miejsce – Zespół muzyczny - SP w Kukowie

Solistka: Anna Głuszek - SP 2 w Stryszawie

III miejsce - Zespół „Forte” - SP 2 w Stryszawie

Solistka: Anna Wajdzik - SP 1 w Stryszawie

Komisję cieszy fakt, że w konkursie uczestniczy coraz więcej solistów, a poziom wykonawczy występujących jest z roku na rok coraz wyższy i coraz więcej dzieci i młodzieży gra na instrumentach. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom przeglądu oraz nauczycielom, którzy ich przygotowali.

GOK Stryszawa