Pierwsza płyta Gminnej Orkiestry Dętej

Dla lokalnej tradycji i kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie kończy realizację projektu pn. „Dla lokalnej tradycji i kultury” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019.

W ramach projektu zorganizowano Dożynki Powiatowe, które odbyły się 15 września w naszej gminie. Długie przygotowania zaowocowały udaną realizacją tego święta plonów. Przybliżyły one wszystkim uczestnikom tradycje
i obrzędy dożynkowe, pozwoliły poznać smaki tradycyjnych, stryszawskich potraw przygotowanych przez miejscowe KGW, pokazać wypiek chleba i podpłomyków w piecu chlebowym, a także pokazać tradycyjne rzemiosło, w szczególności nasze dziedzictwo kulturowe jakim jest żywiecko-suskie zabawkarstwo, wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt wspierał również działania amatorskiej Orkiestry Dętej Gminy Stryszawa, popularyzował tradycje muzykowania w orkiestrach dętych. Przez cały czas trwania projektu odbywały się spotkania orkiestry doskonalące grę wybranych utworów do nagrania płyty.

W tym czasie orkiestra brała udział w przeglądach i wiele występowała między innymi podczas Dożynek Powiatowych. We wrześniu rozpoczęły się pierwsze nagrania, a do końca października płyta będzie gotowa. Będzie to pierwsza wydana przez orkiestrę płyta promująca amatorską działalność muzyczną wśród lokalnej społeczności i nie tylko. Udało się to dzięki dofinansowaniuotrzymanemu dofinansowaniu. W styczniu 2020 Orkiestra będzie obchodziła jubileusz 15-lecia działalności, dlatego płyta będzie też pamiątką tego jubileuszu.

GOK Stryszawa