Otwarcie Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego

W piątek, 27 sierpnia 2021 r. Gmina Stryszawa uroczyście otwarła nowy budynek, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego. Po 10 latach od opuszczenia starego, nadającego się do rozbiórki budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie mieszkańcy gminy doczekali się nowego, wpisującego się w tutejszy krajobraz obiektu. 

Wieloletnie starania i determinacja Wójta Gminy Stryszawa wraz z Radą Gminy poparte przez lokalną społeczność zostały uwieńczone sukcesem. Obiekt ten będzie służył przede wszystkim szeroko rozumianej działalności kulturalnej.

Zaproszenie na tę uroczystość przyjęło wielu gości: Andrzej Pająk - Senator RP, Filip Kaczyński - Poseł na Sejm RP, Danuta Kawa - Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Zbigniew Hutniczak -  Wicestarosta Powiatu Suskiego, wójtowie ościennych gmin powiatu suskiego, radni Gminy Stryszawa, powiatu, sołtysi, dyrektorzy szkół, dyrektorzy instytucji kultury z powiatu suskiego oraz delegacje mieszkańców.

Przybyłych gości już na wstępie przywitała krótkim koncertem Orkiestra Dęta Gminy Stryszawa, a następnie Wójt Gminy Stryszawa - Rafał Lasek zaprosił do przecięcia wstęgi Krystynę Wajdzik, przewodniczącą Rady Gminy Stryszawa, Danutę Kawę - radną Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Renatę Chudzik - dyrektora GOK w Stryszawie. Po uroczystym przecięciu wstęgi ks. Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Bp w Stryszawie Dolnej, Krzysztof Dudziak poprowadził krótką modlitwę i poświęcił obiekt.

Następnie cała uroczystość przeniosła się do głównej sali, gdzie nastąpiło oficjalne przywitanie gości i przemówienie Wójta Gminy Stryszawa oraz obecnych przedstawicieli: Senatu i Sejmu RP, Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej i Rady Gminy Stryszawa, którzy nie szczędzili pochwał gratulując pięknego obiektu. 

Uroczystości towarzyszył też bardzo ważny dla Gminy Stryszawa moment: przyznanie i wręczenie tytułu honorowego obywatela gminy wyjątkowemu człowiekowi - Grzegorzowi Krawczykowi, sołtysowi Lachowic, pełniącemu wiele funkcji społecznych, ale co najważniejsze, pochylającym się nad każdym potrzebującym, nie tylko z naszej gminy. Jest człowiekiem, z którego gmina może być dumna. Jego altruistyczna postawa niesie nadzieję na przyszłość i jest przykładem do naśladowania.

W dalszej części uroczystości zaprezentowano część lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zebrani mogli zobaczyć na dużym ekranie zwiastun ostatniego filmu „Beskidzka Katedra”, zrealizowanego przez stryszawską młodzież z grupy artystycznej „Synapsy”, występ Kapeli „Spod Jałowca”, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie oraz zobaczyć przygotowaną już na niedzielę wystawę pokonkursową, której tematem były sowy.

Po części oficjalnej na gości czekał poczęstunek, a także nastąpił czas zwiedzania obiektu, w którym również jedno z pomieszczeń zostało przeznaczone na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich w Stryszawie Dolnej. Dalszy ciąg oglądania nowego obiektu dla wszystkich chętnych nastąpił w niedzielę, 29.08.2021 podczas organizacji 24. Święta Zabawki Ludowej.

GOK Stryszawa