Nabór do programu grantowego FIO-Małopolska Lokalnie Południe

Wpisz się w Małopolskę!

Możesz zdobyć mały grant na lokalną inicjatywę!


Ruszył nabór projektów do konkursu  „FIO Małopolska Lokalnie Południe” w ramach  którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać małe granty na realizację lokalnych inicjatyw lub rozwój organizacji .

W ramach programu będzie można składać projekty na działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego oraz na rozwój młodej organizacji pozarządowej - działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych oraz bieżącą działalnością organizacji, czyli dotacje min. na: doposażenie sprzętowe, oprogramowanie, szkolenia, itd.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które mają siedzibę i planują realizować działania na terenie gmin i powiatów w południowej części województwa małopolskiego.

Celem konkursu jest wspieranie ludzi i organizacji, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących.

Nabór projektów przewidziano od marca i potrwa przez 30 dni. Będzie odbywał się on poprzez generator wniosków.

7 marca br. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Stryszawa zaplanowano spotkanie informacyjno-promocyjne nt. konkursu. 

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu powinny wypełnić formularz on-line znajdujący się pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1F6_yMMfxjnZ7D6Y8vJNM5oML7xGKPv3sSAkuej8TAFw/viewform?edit_requested=true

Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach. W powiecie suskim konkurs organizuje Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia.