Mikołaj w Stryszawie

Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą kartkę świąteczną

Tradycyjnie jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zorganizował konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną, a był on skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. 
Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac w dwóch kategoriach: 

- grupa młodsza (klasy 0-IV)
- grupa starsza (klasy V-VIII)

W grupie młodszej nagrodziliśmy 100 dzieci, natomiast w grupie starszej komisja wyłoniła 40 laureatów. Prezenty za najładniejsze kartki wręczył sam Święty Mikołaj, który 6 grudnia odwiedził nasz nowy budynek - Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego w Stryszawie.  

Najładniejsze prace będą przekazane wraz z życzeniami świątecznymi władzom samorządowym, innym instytucjom kultury, placówkom oświatowym i organizacjom wspierającym działalność kulturalną.

GOK Stryszawa