Konwersja cyfrowa domów kultury


„Cyfrowa KULtura w Stryszawie”

Projekt „Cyfrowa KULtura w Stryszawie” powoli dobiega końca. Realizowany jest on przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie w ramach Programu „Konwersja cyfrowa” Narodowego Centrum Kultury. Nasz ośrodek otrzymał dotację w wysokości 77 700 zł. na zakup sprzętu IT, który posłuży do prowadzenia działań w internecie, m.in. stremingu, tworzenie wirtualnych produktów on-line oraz do ciekawej prezentacji oferty kulturalnej.

Obecnie trwa procedura wyboru firm, które dostarczą potrzebny sprzęt, m.in. kamery, mikrofony, ekran reklamowy, sprzęt do streamingu, komputer do montażu filmów.

Konwersja cyfrowa to ogólnopolski program realizowanym dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa. Jego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej. Ważne jest również doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Konwersja cyfrowa to swoista odpowiedź na pandemię koronawirusa, kiedy to placówki kulturalne w całej Polsce musiały przejść na działania on-line.

GOK Stryszawa