Koncert Noworoczny w Kukowie

Koncert Noworoczny 2019

W niedzielę, 20 stycznia 2019 o godz. 16.00 w sali widowiskowej OSP Kuków odbył się tradycyjnie jak co roku Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej Gminy Stryszawa. Orkiestra działająca od 2005 roku przy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stryszawie od wielu lat organizuje styczniowe koncerty dedykowane wszystkim mieszkańcom, świętując przy tej okazji kolejną rocznicę swojej działalności. Jest to również okazja do podsumowań minionego roku, prezentacji osiągnięć, wzajemnych podziękowań i życzeń noworocznych. Na koncercie obecni byli zaproszeni goście, m.in. Rafał Lasek - Wójt Gminy Stryszawa
z małżonką, ks. Antoni Kania, Proboszcz Parafii w Krzeszowie, Przewodnicząca rady gminy Krystyna Wajdzik, Przewodniczącyrady powiatu Ryszard Hadka oraz radni naszej gminy. Zgromadzona publiczność nagradzała gromkimi oklaskami każdy wykonany przez orkiestrę utwór. Program koncertu w pierwszej części miał bożonarodzeniowy charakter. Gościnnie wystąpiła Izabela Snażyk, która zaśpiewała z towarzyszeniem orkiestry 3 kolędy. Następnie wybrzmiało słynne już Last Christmas i jeden utwór wykonany przez Antka Kachla, młodego muzyka na akordeonie guzikowym. Kolejna część koncertu miała charakter przede wszystkim rozrywkowy, w której dominowały utwory taneczne m.in. w rytmie samby, tanga, cha -chy czy walca. Podczas koncertu usłyszeliśmy również Marsza Romantycznego, utwór z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego czy dixielandy. Na zakończenie koncertu, orkiestra odegrała oczekiwanego przez wszystkich Marsza Radetzkyʹego Johanna Straussa oraz tradycyjnego „Sto lat” dla wszystkich obecnych, a w szczególności dla Babci i Dziadków
w przeddzień ich święta.

GOK Stryszawa