Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Kultury podczas pandemii

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie informuje, iż od dnia 1 czerwca 2020 powraca do stałych godzin otwarcia, czyli pon. - pt. (8.00 - 20.00) i sob. (8.00 - 16.00) z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa związanych
z zagrożeniem epidemią.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. odwiedzających Gminny Ośrodek Kultury
w Stryszawie obowiązują dotychczasowe wytyczne obowiązujące zarówno pracowników jak i odwiedzających, tzn. zachowanie reżimu sanitarnego, przede wszystkim mycie i dezynfekcja rąk, noszenie maseczek lub przyłbic, zachowanie odległości oraz dostosowanie się do ustalonej, przez ośrodek zmniejszonej liczby osób odwiedzających i przebywających
w poszczególnych salach wystawowych i warsztatowych.

Nadal utrzymany jest obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

- na terenie parków, ogrodów zabytkowych, miejsc postoju pojazdów, chyba, że zostanie zachowana odległość
co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach (§ 18 ust. 1 pkt 2  lit. a rozporządzenia);

w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych m.in. na potrzeby kultury i turystyki; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (§ 18 ust. 1 pkt 2  lit. c rozporządzenia).

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w tego typu budynku z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania (§ 18 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia).

Ponadto możliwa jest organizacja spotkań, zebrań i innych wydarzeń z udziałem maksymalnie 150 osób (§15 ust. 9 rozporządzenia).