Informacja o otwarciu Beskidzkiego Centrum Zabawki

INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH BESKIDZKIE CENTRUM ZABAWKI DREWNIANEJ

Z początkiem maja wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące ograniczeń wynikających ze stanu pandemii. Zgodnie z  opublikowanym w czwartek, 29 kwietnia 2021 r. rozporządzeniem Rady Ministrów, od wtorku, 4 maja działalność w reżimie sanitarnym mogą wznowić muzea, galerie sztuki oraz inne instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą.

Według nowych regulacji, w placówkach tych, na jedną osobę zwiedzającą w przestrzeniach zamkniętych ma przypadać 15 m2 powierzchni. Utrzymany jest też obowiązek zakrywania ust i nosa. Ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku zbiorów prezentowanych na wolnym powietrzu oraz w lasach, ogrodach i parkach zabytkowych należących do instytucji kultury. W tego typu przestrzeniach otwartych nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego.


W związku z powyższym, Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej (Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie) otwiera się dla zwiedzających w zakresie działalności wystawienniczej z zachowaniem opisanego powyżej reżimu sanitarnego. Ze względu na limit osób w stosunku do powierzchni w salach wystawowych BCZD może przebywać jednocześnie do 4 osób w większych salach, a w mniejszych 2 osoby.

Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej w miesiącu maju czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00, a w soboty począwszy od 15 maja w godz. 8.00-16.00.