Informacja GOK dot. koronawirusa

Szanowni Państwo

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od 12 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie wstrzymuje do odwołania:

- organizowanie imprez kulturalnych, spotkań kół zainteresowań, prób kapel i zespołów
- przyjmowanie grup i gości indywidualnych do zwiedzania Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej

Podstawa prawna:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- decyzja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 11 marca 2020 r.