Hej Kolęda, kolęda...

„Hej kolęda, kolęda..” 2019

W piątek, 11 stycznia już po raz dziewiętnastywremizie OSP Lachowice odbył się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda..”. Na scenie zaprezentowało się 6 zespołów i 2 solistów. Wykonali oni zarówno znane polskie kolędy i pastorałki jak i zupełnie nowe, nieznane utwory w ciekawych opracowaniach wokalno-instrumentalnych. Jak zawsze podczas kolędowania stworzył się ciepły, niepowtarzalny nastrój, który udzielił się wszystkim uczestnikom. Komisja, w której składzie zasiedli: Maciej Leśniak – muzyk i organista, Krzysztof Górski – kapelmistrz Orkiestry Dętej Gminy Stryszawa i Renata Chudzik dyrektor GOK przyznała następujące miejsca:

w kategorii: szkoły podstawowe kl. I – III

I miejsce – Zespół Muzyczny „ Złote Nutki”

w kategorii: szkoły podstawowe kl. IV - VI

I miejsce – Chór „Słoneczka” – ZSP w Lachowicach

II miejsce – ex aequo Zespół wokalno-instrumentalny – SP w Kukow, Szkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie

w kategorii: szkoły podstawowe kl. VII, VIII i klasy gimnazjalne

I miejsce – Zespół Muzyczny – ZSP w Krzeszowie

II miejsce – Dominika Lenart – ZSP w Krzeszowie

III miejsce – ex aequo Zespół Wokalny – ZSP w Lachowicach, Dominik Bogdan – ZSP
w Krzeszowie

Komisję cieszy fakt, że poziom przygotowania zespołów wzrasta z roku na rok i coraz więcej dzieci i młodzieży gra na instrumentach. Organizatorzy dziękują i gratulują wszystkim uczestnikom przeglądu i ich opiekunom.

GOK Stryszawa