Gminny konkurs recytatorski, edycja 2022

25 marca 2022 w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego w Stryszawie odbył Gminny Konkurs Recytatorski.  Były to eliminacje do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych. W tegorocznym konkursie wzięło udział 25 uczestników z klas 0-5. 

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników komisja postanowiła wytypować do etapu powiatowego następujące osoby:
w kategorii klas 0-2:
- Wojciech Trzop (klasa 0, ZSiSM SP 1 w Stryszawie)
- Eliza Kulka (klasa 1, ZSP w Lachowicach)

w kategorii klas 3-5:
- Emilia Józefiak (kl. 3, ZSiSM SP1 w Stryszawie)
- Anna Gołuszka (kl. 3, ZSP w Krzeszowie)

Laureaci konkursu za zakwalifikowanie się do etapu powiatowego otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe, oraz słodycze. Pozostali uczestnicy również za udział otrzymali dyplomy i książki. 

GOK Stryszawa