Festiwal Pieśni Patriotycznej

Festiwal Pieśni Patriotycznej

Listopad to czas zadumy oraz wspominania okresu, kiedy Polska odzyskała niepodległość. 8 listopada 2022 w głównej sali Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego odbył się gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej, który zorganizowano pod patronatem Wójta Gminy Stryszawa. Celem Festiwalu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży pieśni patriotycznych, a tym samym wzmacnianie ich tożsamości narodowej.

W przeglądzie pieśni patriotycznych i narodowowyzwoleńczych wzięli udział uczestnicy w trzech kategoriach: dzieci młodsze (przedszkola i klasy 0-II), dzieci starsze (klasy III-V) oraz młodzież (klasy VI-VIII). Grupy oraz soliści zaprezentowali po jednej pieśni.

Powołana do oceny grup Jury brała pod uwagę nie tylko zgodność tematyczną, dobór repertuaru, ale również muzykalność, intonację wykonania i ogólny wyraz artystyczny.

Jak ułożyły się wyniki?
W kategorii dzieci młodsze:
I miejsce – Przedszkole ZSP w Krzeszowie
II miejsce – Przedszkole Samorządowe w Stryszawie
III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeszowie (kl. II)

W kategorii dzieci starsze:
I miejsce – Chór „Słoneczka” ZSP w Lachowicach
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kukowie (kl. III)
III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeszowie (kl. III)

Nagrodzono również solistów:
I miejsce – Anna Pochopień (SP nr 1 w Stryszawie)
II miejsce – Daria Surzyn (SP nr 1 w Stryszawie)

Na wszystkich uczestników przeglądu czekał poczęstunek oraz nagrody i dyplomy. Dziękujemy za udział wszystkim jego uczestnikom!

GOK Stryszawa