Europejskie Dni Dziedzictwa w Stryszawie


Europejskie Dni Dziedzictwa w Stryszawie

Od 12 do 13 września 2020 r. Beskidzkie Centrum Zabawki w Stryszawie po raz kolejny było jednym z uczestników Europejskich Dni Dziedzictwa. To wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków.

Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

Tegoroczną ofertą Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej było bezpłatne zwiedzanie wystaw oraz bezpłatne warsztaty z malowania zabawek. Również w drugim dniu imprezy czyli w niedzielę pod budynkiem można było spotkać twórców ludowych – zabawkarzy, którzy prezentowali swoje rękodzieło i pokazywali w jaki sposób powstaje tradycyjna, drewniana zabawka.

Powyższa oferta znalazła się w informatorze promocyjnym wydanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, a który był promowany on-line, dlatego też stryszawskie Centrum Zabawki odwiedzili turyści podążający w tych dniach szlakami dziedzictwa.

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


GOK Stryszawa