„Cyfrowa KULtura” w GOKu w Stryszawie

W Stryszawie ruszyła „Cyfrowa KULtura”

Stryszawski Ośrodek Kultury może pochwalić się dotacją w wysokości ponad 77 tys. zł., która już została przeznaczona na profesjonalny sprzęt do mobilnego studia streamingowego, ale i nie tylko. Zakupiony sprzęt pozwoli na tworzenie różnych produktów cyfrowych, czy tez nadawanie on-line.

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie doposażył się w sprzęt, który pozwoli na działania w sieci, m.in. kamery, mikrofony, komputer do montażu filmów. Udało się również zakupić duży multimedialny ekran, na którym będzie można zobaczyć ofertę animacyjną oraz różne ciekawostki z życia domu kultury.

Pierwsze działania on-line pracownicy tamtejszego domu kultury mają już za sobą: pokazali na żywo Gminne Dożynki oraz zainicjowali cykl filmów o lokalnej tradycji i kulturze.

Nie bez znaczenia jest również zakup specjalnego ekranu dotykowego, który zainstalowano w Beskidzkim Centrum Zabawki - na tamtejszej stałej wystawie rzeźb i medali Stanisława Sikory. Na ekranie można obejrzeć filmy związane ze stryszawskim artystą.

„Cyfrowa KULtura w Stryszawie” to nazwa projektu zrealizowanego w ramach Programu „Konwersja cyfrowa” Narodowego Centrum Kultury. To ogólnopolski program realizowany dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa. Celem tego programu jest wyposażenie instytucji kultury w umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej. Ważne jest również doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia tego typu działań edukacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Można powiedzieć że projekty realizowane w ramach Konwersji cyfrowej to swoista odpowiedź na pandemię koronawirusa, kiedy to placówki kulturalne w całej Polsce musiały przejść na działania on-line. Wygląda na to, że ośrodek kultury ze Stryszawy jest już na takie sytuacje przygotowany.


Sprzęt zakupiono dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu “Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.