zdjęcie bocianów

Urząd Gminy

Rafał Lasek

Wójt Gminy Stryszawa

Szanowni Państwo

Mija kadencja samorządowa 2015- 2018. Dzięki Państwa zaufaniu i poparciu miałem zaszczyt reprezentować i wspólnie z Państwem budować naszą samorządową wspólnotę. Za nami czteroletni okres intensywnej i efektywnej pracy władz samorządowych oraz mieszkańców. Wdrażania nowych inicjatyw i rozwiązań oraz szerszej promocji Gminy w środowisku zewnętrznym. Czas wytężonej pracy nastawionej przede wszystkim na poprawę poziomu życia mieszkańców.

Wiele inwestycji podobnie jak w poprzedniej kadencji udało się zrealizować dzięki ścisłej i bardzo dobrej współpracy między Wójtem a Radą Gminy– zawsze w najważniejszych sprawach udało się osiągnąć kompromis. To właśnie ta zgoda i umiejętność współpracy dla dobra wspólnego pozwoliła Gminie Stryszawa znaleźć się w czołówce gmin powiatu suskiego.

Gminie Stryszawa i wszystkim jej mieszkańcom życzę dalszego wzrostu gospodarczego pod kierownictwem samorządu wyłonionego w najbliższych wyborach.

Korzystając z okazji dziękuję za współpracę radnym gminy, sołtysom, pracownikom urzędu gminy, strażakom OSP, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz wszystkim tym osobom, które stawiają sobie za cel, by Gmina była jeszcze bardziej przyjazna dla mieszkańców.

Z wyrazami wdzięczności
Rafał Lasek
Wójt Gminy Stryszawa