zdjęcie bocianów

GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie uprzejmie informuje, że z dniem01 marca 2017 r. przystąpiono do realizacji zadania – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Stryszawa. Cel...

więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku...

więcej

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacj...

więcej

Samodzielność droga do aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Stryszawa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie realizuje projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach Programu...

więcej

Każdy człowiek ma prawo do nietykalności osobistej i nienaruszalności godności.Przemoc w rodzinie – to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i...

więcej

Wójt Gminy Stryszawa informuje, że od 16 czerwca 2014 r. Urząd Gminy Stryszawa przystąpił do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Rodziny, które wyc...

więcej

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRYSZAWIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie ogłasza nabór na stanowisko...

więcej