zdjęcie bocianów

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Liczy 15 radnych.Działa na sesjach, a także za pośrednictwem Komisji, radnych oraz Wójta wykonującego jej uchwały. Wójt i Komisje Rady działają ...

więcej

Transmisja sesji online PIERWSZA SESJA RADY GMINY STRYSZAWA VIII KADENCJI 2018-2023 W czwartek 22.11.2018 r. punktualnie o godz. 10: 00 zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym S...

więcej

KOMISJA REWIZYJNA Kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy w zakresie: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dok...

więcej

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STRYSZAWA:    Krystyna Wajdzik WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY:     Łukasz Nisio Józef Pochopień ...

więcej

BIURO RADY GMINY STRYSZAWA: Obsługuje część organizacyjną i kancelaryjno-techniczną Rady Gminy i jej Komisji stałych. Prowadzi rejestr uchwał, postanowień, wniosków i interpelacji radnych. Prowadzi...

więcej

1 sesja  22.11.2018 pobierz

więcej