zdjęcie bocianów

Informacje dla Przedsiębiorców

Urząd Gminy Stryszawa przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018 oraz terminie wpłaty I raty za sprzedaż napojów alkoholowych - do 31 stycznia 2019 r.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można wnieść w trzech ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Numer konta bankowego Urzędu: 31 8128 0005 0020 9331 2000 0010