zdjęcie bocianów

Ogłoszenia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków P...

więcej

Informacja w sprawie konsultacji na temat Strategii Rozwoju Województwa "Małopolska 2030" - pobierz informację

więcej

Wójt Gminy Stryszawa ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Stryszawa. Przedmiotem zbycia są działki o nr ewid 8153, 8217, 8222 położone w Stryszawie. Pobierz

więcej

Informacja na temat ofert stypendialnych - pobierz

więcej

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY) W dniu: 16.09.2019 w NZOZ Przychodni Zdrowia w Stryszawie 277 w godzinach od 11:00 do 13:00 odbędą się Badania Wz...

więcej

Gala podsumowująca VII edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci "Twoja ulubiona opowieść biblijna" za nami 24 sierpnia 2019 roku w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Skarż...

więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI” Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adap...

więcej

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych, korzystnych zasadach Od 30 września do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restru...

więcej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" zamierza uczestniczyć w XXII Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej ( 28-29 września 2019 r.) organizowanej wspólnie przez  Uniwersytet ...

więcej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Suchej Beskidzkiej od 23 do 27 września br. po raz kolejny organizuje w swoich jednostkach Tydzień Przedsiębiorcy - wydarzenie organizowane pod hasłem „Zatrudniam le...

więcej