tło strony
zdjęcie bocianów

Zespół regionalny

Stryszawskie Gronicki

Dziecięcy Zespół Regionalny "Stryszawskie Gronicki" został utworzony w 1994r. Działa on pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie. Pierwszym instruktorem zespołu był nieżyjący już dzisiaj Czesław Siwiec, następnie przez długie lata Tadeusz Wojtanek. Obecnie kierownikiem muzycznym i choreograficznym jest Anna Kowalska-Wicherek, a kierownikiem organizacyjnym Małgorzata Wątroba. Zespół skupia dzieci z okolicznych miejscowości - Stryszawy, Lachowic, Krzeszowa, Huciska, Kurowa. Są to dzieci w wieku 8 - 15 lat, a nawet młodsze.

Zespół prezentuje na scenie głównie zabawy, gry, wyliczanki, jak również pieśni, przyśpiewki i tańce regionu babiogórskiego. Przedstawia również ludowe obrzędy i tradycje związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Dzieci występują w przepięknych strojach (pasterskich, jak również odświętnych). W okresie swego istnienia koncertował on już przeszło 100 razy. 


Ważniejsze występy i nagrody:

 • Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych - Żywiec (III miejsce) - 1995r.
 • Centralne uroczystości 150 lecia kolei na ziemiach polskich - Warszawa - 1995r.
 • występ dla telewizji - Kamesznica (1995r)
 • Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych - Maków Podhalański (III miejsce) - 1995r.
 • Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych - Wadowice (III miejsce) - 1996r.
 • IV Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych - Łowicz (II miejsce) - 1996r.
 • Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych - Żywiec (IV miejsce) - 1997r.
 • II Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych - Katowice, 1997r, (IV miejsce)
 • występ w Domu Dziecka - Jaszczurowa
 • Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych - Żywiec, 1998r. (II miejsce)
 • udział w nagraniach dla TV do programu TELERANEK
 • udział w powitaniu byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy - Stryszawa
 • IV Przegląd Widowisk Obrzędowych - Katowice, 1999r. (IV miejsce)
 • XXXI Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych - Żywiec, 2000r. (II miejsce)
 • II Przegląd Grup Kolędniczych Powiatu Suskiego - Sucha Beskidzka, 2001r. (I miejsce)
 • XXXII Przegląd Grup Kolędniczych i Obrzędowych, Żywiec, 2001r. (I miejsce)
 • IV Małopolski Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych - Podegrodzie
 • Dni Ziemi Suskiej - występy, Sucha Beskidzka
 • Święto Zabawki Ludowej - występy, Stryszawa
 • XV Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych - Istebna, 2002r, (wyróżnienie)
 • XXVI Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, Rabka - występy
 • Suskie Spotkania z Folklorem - występy
 • Obchody Dni Św. Kingi - Wieliczka - występ
 • Obchody Orawskie Lato, Jabłonka, występy
 • Tydzień Kultury Beskidzkiej - Szczyrk, Wisła, Maków Podhalański - występy
 • Małopolskie Dożynki, Stryszów - występ
 • Babiogórska Jesień, Zawoja - występy
 • XXXIV Przegląd Grup Kolędniczych i Obrzędowych, Milówka - wyróżnienie
 • XVI Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Wisła
 • Dni Świętojańskie, Lanckorona
 • Rajd Chłopski, Rajcza
 • Ogólnopolski Zjazd Klubów 4H - Kraków
 • Powiatowe Dożynki - Stryszawa


Obecni członkowie Zespołu:
Krystyna Baca, Magda Baca, Zuzanna Wiech, Adrian Pietrusa, Szymon Pietrusa, Jan Sałaciak, Joanna Sałaciak, Joanna Siwik, Emilia Urbaniec, Julia Siwek, Emilia Siwek, Anna Targosz, Kamila Gawroński, Martyna Wala, Julia Sikora, Roksana Kudzia, Milena Wróbel, Kinga Olszówka, Klaudia Motyka, Emilia Olszówka, Amelia Olszówka, Emilia Popielarczyk.