Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika

W dniu 11 listopada 2013r został odsłonięty w Kukowie Pomnik Wdzięczności wszystkim poległym za Polskę, prześladowanym, wysiedlonym i wypędzonym ze swych ziem ojczystych.

W szczególności upamiętnia on wszystkich mieszkańców z miejscowości wchodzących obecnie w skład gminy Stryszawa, którzy ucierpieli w wyniku ponad pięcioletniej niemieckiej okupacji. Wielu z nich w wyniku wysiedleń nie powróciło już nigdy w rodzinne strony, wielu z nich poniosło najcięższą ofiarę – straciło życie. O brutalności okupanta świadczą liczby. W miejscowościach naszej gminy w czasie okupacji zniszczono 253 domy, a 207 uległo uszkodzeniu. Niemcy zniszczyli 166 budynków gospodarczych i zarekwirowali mieszkańcom ponad 330 koni. Grozę budzi liczba osób, które straciły życie:
Hucisko – 22 osoby
Krzeszów – 33 osoby
Kuków – 14 osób
Kurów – 13 osób
Lachowice – 43 osoby
Pewelka – 6 osób
Stryszawa – 60 osób
Blisko połowa z nich zmarła w obozach koncentracyjnych.
Tragicznym wojennym wydarzeniem była operacja wysiedleńcza mieszkańców powiatu żywieckiego, która przeszła do historii pod nazwą „Aktion Saybusch”. W okresie od 22 września do 8 grudnia 1940 roku wysiedlono 15 tysięcy mieszkańców Żywiecczyzny. Co dziesiąty mieszkaniec powiatu opuścił swój dom. Dramat mieszkańców naszej gminy rozpoczął się 26 września. Tego dnia nad ranem wysiedlono 521 osób z Lachowic i 368 osób ze Stryszawy. 8 października wysiedleń doświadczyli mieszkańcy Kukowa i Krzeszowa. W Kukowie 297 osób opuściło tego dnia swe domostwa. W Krzeszowie wysiedlenie dotyczyło aż 831 osób. Trzeci raz operację wysiedleńczą przeprowadzono 10 listopada. Z Lachowic wysiedlono 21 osób i ze Stryszawy 1 osobę. Łącznie w wyniku „Aktion Saybusch” tylko z tych czterech miejscowości wysiedlono aż 2039 osób. Podczas II wojny światowej życie straciło 6 mln mieszańców Rzeczpospolitej. Ginęli oni w wyniku działań wojennych, pacyfikacji, egzekucji, w trakcie robót przymusowych, wysiedleń i akcji podziemia, umierali w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Niech napis z odsłoniętego Pomnika Wdzięczności zawsze nam przypomina, że „Ich ofiara to cena naszej wolności, nigdy jej nie zapomnimy”.


Załączniki

 
Apel 1 2013 2013-10-29 29.01.2018 | 62.60 KB
Pobierz