zdjęcie bocianów

uroczyste przekazanie samochodu dla jednostki OSP KrzeszówW miniony piątek tj. 25 października przy budynku Urzędu Gminy Stryszawa miało miejsce uroczyste przekazanie nowego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Krzeszów. Nowy nabytek to samochód marki GBARt Renault, który zastąpił Stara 266. W uroczystości przekazania nowego wozu udział wzięli druhowie poszczególnych jednostek na czele z Wójtem Gminy Stryszawa Panem Rafałem Lasek, a także poseł na Sejm RP Filip Kaczyński oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. Krzysztof Okrzesik. Kluczyki do nowego auta prezes OSP Krzeszów Pan Stanisław Harańczyk odebrał z rąk Pana Filipa Kaczyńskiego, który wspierał druhów OSP Krzeszów w pozyskaniu środków na ten cel. Zakup nowego samochodu możliwy był nie tylko dzięki dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Małopolskiego, ale również dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Stryszawa Pana Rafała Lasek.

Zadanie współfinansowane zgodnie z umową dotacji z dnia 24.07.2019 r. zawartą na podstawie Uchwały nr VI/48/19 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28.06.2019 r. w sprawie przekazania dotacji inwestycyjnej z budżetu Gminy Stryszawa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie w kwocie 319.500,00 w tym 250.000,00 pochodzące z budżetu Gminy Stryszawa oraz 69.500,00 zł pochodzące z budżetu Województwa Małopolskiego pozyskane przez Gminę Stryszawa w ramach pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu ,,Bezpieczna Małopolska 2019” z przeznaczeniem na zakup wyżej wymienionego pojazdu.

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego zgodnie z umową nr II/178/RO/2201/19 z dnia 05.08.2019 r. zawartą między Województwem Małopolskim, a Gminą Stryszawa.


Data dodania:

2019-10-29

Autor: