SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA INSPIRACJĄ DLA KOBIET W GMINIE STRYSZAWA

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA INSPIRACJĄ DLA KOBIET

W GMINIE STRYSZAWA
 

 W dniu 11 marca 2015 r. przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z Gminy Stryszawa, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie oraz Urzędu Gminy Stryszawa wraz z Wójtem Rafałem Laskiem odwiedzili spółdzielnie socjalne działające na terenie Gminy Raciechowice, a także poznały główne mechanizmy ich funkcjonowania. Wizyta studyjna odbyła się na zaproszenie posłanki na Sejm RP Joanny Bobowskiej.
Podstawowym celem spółdzielni socjalnej już w momencie jej powstania jest promowanie regionu, jego tradycji i kultury. Przedmiotem działalności jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o pracę jej członków. Spółdzielnia musi prowadzić działalność gospodarcza, z której zysk przekazywany jest na realizację celów statutowych.  
Gmina Raciechowice może posłużyć jako przykład dla innych samorządów, które mogą czerpać od niej inspirację i pozytywną energię do działania. Przedstawicielki kół gospodyń ze Stryszawy podczas wizyty w Raciechowicach zwiedziły dwie spółdzielnie socjalne. Pierwsza z nich - spółdzielnia „Kuźnia smaku” w Czasławie założona została przez samorząd gminny, a także członków OSP w Czasławie. Działalność tej spółdzielni polega przede wszystkim na produkcji tradycyjnej żywności, szczególnie warzyw i owoców. Pan Marek Kalemba – prezes „Kuźni smaku” opowiadając mieszkańcom Stryszawy o działalności spółdzielni podkreślał, że „spółdzielnia powstała przede wszystkim z inicjatywy ludzi, którzy cenią sobie regionalizm, a także tradycję i to właśnie staramy się promować w naszej ofercie”. Oprócz tradycyjnej żywności spółdzielnia w Czasławie wspiera również miejscowych artystów, którzy poprzez spółdzielnie mają możliwość zaoferować innym swoje ręcznie wykonane przedmioty, a także miody z miejscowych pasiek. „W ofercie naszych przetworów znajdą Państwo takie produkty, jak np. ogórki kiszone czy powidła śliwkowe, które przygotowywane są tradycyjnymi metodami” – mówi pan Marek Kalemba prezes „Kuźni smaku”.
Drugą działającą w Gminie Raciechowice spółdzielnią socjalną, którą zwiedziły mieszkanki Gminy Stryszawa jest spółdzielnia „Przystań”. Jej założycielami zostały gmina Raciechowice oraz OSP w Kwapince. „Nasze główne zadania to dożywienie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie porządku w obiektach szkolnych. Każdego dnia przygotowujemy i wydajemy ponad czterysta obiadów” – mówi Barbara Miąsko prezes spółdzielni „Przystań”. Odbiorcami posiłków przygotowywanych przez pracowników spółdzielni „Przystań” są nie tylko uczniowie w szkołach, ale również mieszkańcy gminy. Spółdzielnia dba również o zapewnienie porządku w szkołach działających w miejscowości, a także w instytucjach współpracujących z gminą. „Działalność spółdzielni socjalnej jest przykładem owocnej współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi, co pozytywnie wpłynęło na formułowanie się więzi międzyludzkich i poczucie wspólnej odpowiedzialności za dobro wspólne” – mówi prezes spółdzielni „Przystań” pani Barbara Miąsko.
Mieszkanki Gminy Stryszawa zostały pozytywnie zmotywowane do działania i jak same przyznają to spotkanie było dla nich inspiracja do działania.

autor : J. Habowska