Sołtys Lachowic nominowany do międzynarodowego konkursu


W związku z zakończeniem II etapu Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” i wyborem nominowanych pragniemy poinformować, że kandydat zgłoszony przez Gminę Stryszawa Pan Grzegorz Krawczyk – sołtys Sołectwa Lachowice nominowany został do kolejnego etapu Konkursu jakim jest głosowanie internetowe.

Głosować można od dziś, tj. 6 maja 2019 r. aż do 14 maja 2019 r. do godziny 23:59.

Głosowanie dostępne jest na stronie: http://www.pgit.pl/koalicja/index.php/glosowanie

Międzynarodowy Konkurs „Osobowość Ziem Górskich" to plebiscyt wyróżniający osoby, organizacje i firmy, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju ziem górskich na obszarze Żywiecczyzny, Podhala i Beskidów. Od roku 2012 nominacje mogą być składane z całego terenu pogranicza polsko-słowackiego w ramach projektu „Polsko-słowacka inicjatywa promocji i rozwoju marek ziem górskich”. Natomiast od ubiegłego roku przyjmowane są również nominacje z Czech w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Adresatami corocznych nagród są samorządowcy, dziennikarze, przedsiębiorcy, a także inne wybitne postaci życia publicznego. Konkurs ma na celu popularyzację ludzi, których działalność i osiągnięcia na terenie ziem górskich mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych.

Nagrody w Konkursie będzie przyznawała polsko-słowacka Kapituła Konkursu, która dokona wyboru Laureatów spośród Nominowanych zwykłą większością głosów. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 1 czerwca 2019 r.

Informacja na temat działalności kandydata - pobierz

Data dodania:

2019-05-06

Autor: