Projek "Umiem Pływać - Na Fali 2015" zakończony

Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku Gmina Stryszawa przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci pn. „Umiem pływać”. Gmina Stryszawa jako nieliczna otrzymała dofinansowanie, o które starało się wiele miast i gmin z całej Polski. Dofinansowanie do zajęć powszechnej nauki pływania w kwocie 40 000 zł pozwoliło na realizacje projektu. Projektem w roku 2015 objętych zostało łącznie 230 uczniów klas III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stryszawa. Projekt trwał od 02.03.2015 r. aż do 10.12.2015 r.

Uczniowie biorący udział w projekcie nauczyli się odpowiedniego zachowania w wodzie, poprawili swoją sprawność fizyczną, a także zdobyli umiejętność pływania w czterech stylach, nauczyli się nurkowania oraz zasad bezpiecznego przebywania na akwenach wodnych, a także w razie potrzeby prawidłowego zareagowania na występujące niebezpieczeństwa w wodzie. Realizacja programu na terenie naszej Gminy stworzyła warunki aktywności sportowej – wśród dzieci zwiększyło się zainteresowanie sportem wodnym, pogłębiła się motywacja pracy nad sobą. Dzieci nawiązały nowe kontakty, a także wykształciła się w nich postawa pomocy innym.

Uczniowie biorący udział w zajęciach nauki pływania mieli możliwość pod koniec cyklu zajęć zdać egzamin na Kartę Pływacką i tak 21 uczniów zdało egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymało Kartę Pływacką.

Uczniowie, którzy dodatkowo w ramach projektu zdali egzamin na Kartę Pływacką: Szkoła Podstawowa w Stryszawie: Emilia Urbaniec, Urszula Mikołajczyk, Anastazja Skowron, Paulina Steczek, Alexander Babicz, Jakub Światek, Jakub Kłapyta, Patrycja Polak, Natalia Panek, Maciej Cholewa, Maksymilian Gawronek, Nikola Ciesielska, Szkoła Podstawowa w Krzeszowie: Samanta Paczka, Natalia Łasak, Karolina Sot, Szkołą Podstawowa w Kukowie: Marcin Elżbieciak, Dominik Lalik, Izabela Górka, Krystian Budka, Artur Stanaszek, Jagoda Wątroba.

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali nagrody i czepki pływackie.