zdjęcie bocianów

Pieniądze dla szkół ze Stryszawy na zakup sprzętu do nauki zdalnej

PIENIĄDZE DLA SZKÓŁ ZE STRYSZAWY NA ZAKUP SPRZĘTU

DO NAUKI ZDALNEJ

Końcem października bieżącego roku Gmina Stryszawa złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o przyznanie grantu w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny. Wniosek o przyznanie grantu został oceniony pozytywnie i Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 r. przyznał środki finansowe Gminie Stryszawa w wysokości 74 999,68 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie (laptopów, komputerów typu All in One). W grudniu Gmina Stryszawa przystąpi do podpisania umowy z Województwem Małopolskim, natomiast I transze wypłat nastąpią najprawdopodobniej w styczniu 2021 r.

Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych w sprzęt komputerowy, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Data dodania:

2020-12-02

Autor: