OTWP w Gminie Stryszawa

Dziś, jak co roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP), którego celem jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności i ratownictwa. Szczególny cel konkursu to przede wszystkim popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych i zasad postępowania na wypadek pożaru.

W tegorocznym konkursie OTWP uczestniczyło 24 uczestników z Szkół Podstawowych, a także 10 uczniów z gimnazjów. Po wypełnieniu przez uczestników pisemnego testu przeprowadzona została wśród uczniów ustna dogrywka, która wyłoniła zwycięzców. I tak jury w składzie: przewodniczący kapitan Marcin Gąska, sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Stryszawie Grażyna Świerkosz, komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Stryszawie Michał Szwed, a także prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Stryszawie Marian Łaciak ocenili wiedzę uczestników.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Grupa wiekowa 10-13 lat:

Igor Byrski- Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie - 13 pkt

Hubert Hulbój- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lachowicach - 12 pkt

Konrad Gach - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lachowicach- 11 pkt

Grupa wiekowa 14-16 lat

Dariusz Broda - Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie - 21 pkt

Patryk Pasierbek - Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie - 19 pkt

Agata Jurczak - Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie - 18 pkt


Na podstawie protokołu do eliminacji powiatowych OTWP zakwalifikowali się:

z grupy I: Igor Byrski i Hubert Hulbój, a z grupy II: Dariusz Broda i Patryk Pasierbek.

Wszyscy uczestnicy, tj. 34 osoby nagrodzeni zostali przez Wójta Gminy Stryszawa pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami.

Eliminacje powiatowe OTWP odbędą się 31 marca 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.